Tillgänglighetsredogörelse


Denna redogörelse beskriver hur webbplatsen sub.su.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är sub.su.se?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna eller om du anser att vi inte uppfyller, kontakta biblioteket.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs.

Information och relationer

 • HTML används för att formatera innehållet på några ställen. (WCAG 1.3.1 A)
 • Rubriker är inte korrekt strukturerade. (WCAG 2.4.10 AAA)
 • Element-ID är inte unika. (WCAG 4.1.1 A och WCAG 1.3.1 A)

Syftet med en länk

 • På vissa ställen används samma länktext för olika destinationer. (WCAG 2.4.4 A och WCAG 2.4.9 AAA)

Synligt fokus

 • På några sidor och i ett flertal formulär, finns brister i fokusmarkeringar.

Arkivets formulär

 • Skicka knappar har inte en tydlig submit funktion.
 • IDn är inte unika.
 • Radioknappar och tillhörande fält är inte namngivna.

Bibliotekets ambition är att kontinuerligt arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Stockholms universitetsbibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av webbplatsen enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder: Stockholms universitetsbibliotek har inte resurser eller organisation för att utföra följande:

 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.
 • Databaslistan
 • Ett formulär som ligger i en äldre teknisk miljö

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt validatorer från Siteimprove och EqualWeb, och uppskattat själva. Senaste bedömningen gjordes den 7 december 2020.