Beställning av allmän handling från Stockholms universitets arkiv


Söker du handlingar som rör en viss institution och som är yngre än 10 år, kontakta i första hand institutionen.

Söker du äldre handlingar i universitetets centralarkiv använder du vårt beställningsformulär nedan. Det går att vara anonym om du så önskar. Vi hanterar din förfrågan i turordning så snart som möjligt.

Arkivets utlämningsfunktion har telefontid helgfria vardagar kl 9.30-10.30. Telefonnummer 08-16 13 50. Ärenden via vårt beställningsformulär hanterar vi löpande under dagen och vi uppskattar om du i första hand använder det.


Har du kollat detta först?


  1. Studieregistret hanteras av Studentavdelningen. Söker du intyg eller utdrag från studieregistret (Ladok) kan du vända dig till Studentavdelningen. Även kopior av examensbevis som är utfärdade i år eller under de två föregående åren hanteras av Studentavdelningen.
  2. Doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, examensarbeten m.m. kan finnas i databasen DiVA.
  3. Kursplaner kan finnas i universitetets utbildningsdatabas SISU. Om du är osäker på hur man söker där eller inte hittar kursplanen du söker, vänd dig gärna till oss med din förfrågan via formuläret om utbildnings- och kursinformation.


Beställ kopia av allmän handling