Beställning av allmän handling från Stockholms universitets arkiv


Söker du handlingar som rör en viss institution, kontakta respektive institution. Även om institutionen har levererat äldre delar av sina arkiv till centralarkivet ska sådana beställningar i de flesta fall förmedlas via institutionen.

Söker du handlingar i universitetets centralarkiv kan du använda något av våra beställningsformulär. Det går att vara anonym om du så önskar. Vi hanterar din förfrågan i turordning så snart som möjligt.

Du kan även ringa 08-16 20 00 och be att få bli kopplad till den centrala arkivfunktionen.


Har du kollat detta först?


  1. Studieregistret hanteras av Studentavdelningen. Söker du intyg eller utdrag från studieregistret (Ladok) kan du vända dig till Studentavdelningen. Även kopior av examensbevis som är utfärdade i år eller under de två föregående åren hanteras av Studentavdelningen.
  2. Doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, examensarbeten m.m. kan finnas i databasen DiVA.
  3. Kursplaner kan finnas i universitetets utbildningsdatabas SISU. Om du är osäker på hur man söker där eller inte hittar kursplanen du söker, vänd dig gärna till oss med din förfrågan via formuläret om utbildnings- och kursinformation.


Välj ett beställningsformulär