Aktivera ett bibliotekskonto som övrig besökare

Du som inte är student, forskare eller lärare vid Stockholms universitet, ansök om bibliotekskonto nedan. Läs först igenom bibliotekets låneregler. Fyll i nedanstående uppgifter och klicka på OK. Genom att göra det accepterar du lånereglerna och förbinder dig att följa dem. Bibliotekskontot kan sedan aktiveras i informationsdisken mot uppvisande av giltig legitimation. OBS! Denna tjänst är endast avsedd för dig som inte redan är låntagare vid universitetetsbiblioteket. Stäng sidan när du fyllt i och skickat formuläret, så att inte dina uppgifter ligger kvar på skärmen för nästa besökare!


Välj en PIN-kod