Stockholms universitetsbibliotek

Oförgripelige anmerckningar öfwer swenska skalde-konsten, jämte förslag och bewis, at den samma kan äfwen bindas til de reglor, som den latinska har til rätte-snöre; til deras öfwertygande, som härtils påstått wederspelet, i synnerhet : uti de heroiske verser. Författade af Anders Nicander. Stockholm, tryckt hos Johann Laur. Horrn, kongl. ant. archiv. boktr. anno 1737.

Placering Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: RAR F 1800 Nicander Finns inne 1 av 1 Beställ *
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
Placering
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: RAR F 1800 Nicander
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig