Stockholm University Library

Oförgripelige anmerckningar öfwer swenska skalde-konsten, jämte förslag och bewis, at den samma kan äfwen bindas til de reglor, som den latinska har til rätte-snöre; til deras öfwertygande, som härtils påstått wederspelet, i synnerhet : uti de heroiske verser. Författade af Anders Nicander. Stockholm, tryckt hos Johann Laur. Horrn, kongl. ant. archiv. boktr. anno 1737.

Location Item information
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: RAR F 1800 Nicander Available 1 of 1 Order *
Loan policy
  • Alla: Ej hemlån
  • Item status
  • Item 1: Available
Location
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: RAR F 1800 Nicander
Available
1 av 1


Item information
Loan policy
  • Alla: Ej hemlån
  • Item status
  • Ex. 1: Tillgänglig