Stockholms universitetsbibliotek

Thet Nyia Testamentit på Swensko af år 1526 : 1. Text / med understöd af Kongl. Maj:t och Svenska akademien ånyo utgifvet af Aksel Andersson

Placering Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: MAG FOL 162 Finns inne 1 av 1 Beställ
Forskarleverans*
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 28 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
* Forskarleverans är endast till för anställda och forskare vid Stockholms universitet.
Placering
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: MAG FOL 162
Finns inne
1 av 1

* Forskarleverans är endast till för anställda och forskare vid Stockholms universitet.

Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 28 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig