Stockholms universitetsbibliotek

Handlingar och uppsatser angående Finska Lappmarken och lapparne. 1

Placering Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: Geogr. Sv. Fellman Finns inne 0 av 1 Köa Lånevillkor
 • Alumn: 28 dagar
 • Forskare vid SU: 28 dagar
 • Övriga : 28 dagar
 • Student vid SU: 28 dagar
 • Exemplarstatus
 • Ex. 1: Utlånad t.o.m. 2024-03-11 23:59:00
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: Geogr. Sv. Fellman
Finns inne
0 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
 • Alumn: 28 dagar
 • Forskare vid SU: 28 dagar
 • Övriga : 28 dagar
 • Student vid SU: 28 dagar
 • Exemplarstatus
 • Ex. 1: Utlånad t.o.m. 2024-03-11 23:59:00