Stockholms universitetsbibliotek

Af Linnés Brevvexling : Aktstykker til Naturstudiets Historie i Danmark / Ved J. C. Schiødte

Placering Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linneana Brev Finns inne 1 av 1 Beställ *
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linneana Brev
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig