Stockholms universitetsbibliotek

Palynological investigation in the Lower Jurassic of the Vicentinian Alps (northeastern Italy) / A.W. van Erve

Placering Exemplarinfo
Katalogisering ej fullständig Kontakta informationen / Hyllplacering: ------ Erve

Endast utlånat material eller material placerat i magasin går att beställa

Finns inne 1 av 1 Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
Placering
Katalogisering ej fullständig Kontakta informationen / Hyllplacering: ------ Erve
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig