Stockholms universitetsbibliotek

Resa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland, England, Turkiet, och Grekland: beskrifven af och efter Jac. Jon. Björnståhl ... Efter des död utgifven af Carl Christof. Gjörwell ... Stockholm, tryckt [2-3:] trykt hos And. Jac. : Nordström. =1-6. 1780-1784.=.

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: R 2459 1 av 1 Beställ *
Visa/göm exemplarstatus
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: R 2459
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig