Stockholms universitetsbibliotek

Tal, vid deras kongl. majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora carolinska lärosalen den 25 septemb. 1759. och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, academiens då varande rector. Upsala, tryckt i kongl. academiska : boktryckeriet.

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné br. Tal 1 av 1 Beställ *
Visa/göm exemplarstatus
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné fol. Tal 1 av 1 Beställ *
Visa/göm exemplarstatus
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné br. Tal
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné fol. Tal
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig