Stockholms universitetsbibliotek

Berättelse om studenttågen till Lund och Köpenhamn sommaren 1845 / utgifven af Upsalastudenternas direktion

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket, Magasin (Psyk.-ped. bibl. samlingar) / Hyllplacering: G:4.666 1 av 1 Beställ
Forskarleverans*
Visa/göm exemplarstatus
* Forskarleverans är endast till för anställda och forskare vid Stockholms universitet
Placering
Frescatibiblioteket, Magasin (Psyk.-ped. bibl. samlingar) / Hyllplacering: G:4.666
Finns inne
1 av 1

* Forskarleverans är endast till för anställda och forskare vid Stockholms universitet

Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 28 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig