Stockholms universitetsbibliotek

Journalistikk og kildekritisk analyse / Sigurd Allern

Placering Finns inne Exemplarinfo
JMK-biblioteket, Kurslitteratur / Hyllplacering: Allern

Endast utlånat och magasinerat material går att beställa

4 av 4 Visa/göm exemplarstatus
Placering
JMK-biblioteket, Kurslitteratur / Hyllplacering: Allern
Finns inne
4 av 4


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 7 dagar
  • Student vid SU: 7 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
  • Ex. 2: Tillgänglig
  • Ex. 3: Tillgänglig
  • Ex. 4: Tillgänglig