Stockholms universitetsbibliotek

Generalstabens karta över Sverige konceptkartor i ljustryck / Rikets allmänna kartverk.

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: Geomag Liggfol. 566

Endast utlånat och magasinerat material går att beställa

1 av 1 Beställ
Visa/göm exemplarstatus
Placering
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: Geomag Liggfol. 566
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig