Stockholms universitetsbibliotek

Underdånigt betänkande / afgifvet den 29 december 1911 af Kommittén för verkställande af utredning rörande statens, kommunernas, landstingens och hushållningssällskapens frigörande från ekonomiskt beroende af rusdrycksmedlen

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket, Övre plan, / Hyllplacering: OFF TR BETäNKANDEN Rusdrycksmedlen 1 av 1 Karta - hitta till boken
Visa/göm exemplarstatus
Placering
Frescatibiblioteket, Övre plan, / Hyllplacering: OFF TR BETäNKANDEN Rusdrycksmedlen
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig