Stockholms universitetsbibliotek

Sveriges nationalatlas. temaredaktörer: Östen Dahl, Lars-Erik Edlund ; temavärd: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien ; [huvudredaktion: Leif Wastenson, ...] Språken i Sverige

Placering Exemplarinfo
Frescatibiblioteket, Entréplan, Kurslitteratur / Hyllplacering: SNA

Endast utlånat material eller material placerat i magasin går att beställa

Finns inne 1 av 1 Karta - hitta till boken
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 7 dagar
  • Student vid SU: 7 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
Placering
Frescatibiblioteket, Entréplan, Kurslitteratur / Hyllplacering: SNA
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 7 dagar
  • Student vid SU: 7 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig