Stockholms universitetsbibliotek

Bilsamhället : ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige / Per Lundin

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket, Entréplan, Kurslitteratur / Hyllplacering: Lundin

Endast utlånat och magasinerat material går att beställa

4 av 4 Karta - hitta till boken
Visa/göm exemplarstatus
Placering
Frescatibiblioteket, Entréplan, Kurslitteratur / Hyllplacering: Lundin
Finns inne
4 av 4


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 7 dagar
  • Student vid SU: 7 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
  • Ex. 2: Tillgänglig
  • Ex. 3: Tillgänglig
  • Ex. 4: Tillgänglig