Kungl. svenska vetenskapsakademien :personförteckningar 1739-1915 /utgifna af E.W. Dahlgren

PlaceringInneAntalExemplarinfo
AlbaNova:s bibliotek / Hyllplacering: Mon MAG Vetenskapsakademien 1 1 Visa exemplarstatus
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: KVA Dahlgren 1 1 Beställ Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.