Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862 :under titlar, som antyda författningarnes föremål, med iakttagande af alfabetisk och kronologisk ordning, samt med återgifvande af de officiela författningsrubrikerna /utarbetadt af N. H. Quiding

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: REF Aakc Quiding 0 1 Visa exemplarstatus
Geobiblioteket / Hyllplacering: Ref. Quiding 1 1 Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.