Fizičeskie aspekty zagrjanzenija atmosfery :tezisy dokladov : Meždunarodnaja konferencija (18-20 ijunja 1974 g.) = Atmosferos užteršimu̧ fizikiniai pagrindai : pranešimu̧ tezes : Tarptautine konferencija (1974 m. birželio 18-20) = Physikalische Aspekte der Verunreinigungen der Atmosphäre : Thesen der Vorträge : Internationale Konferenz (18-20 Juni 1974) /[pod red. B.I. Styro ...]

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: Ub 264 1 1 Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.