EmigrationsutredningenBil. 14Småbruksrörelsen å de Brittiska öarna samt inre kolonisationen i Preussen och Förenta Staterna : redogörelser /af Gustaf F. Steffen, Paul Bergholm och A.K. Eckerbom ; utgifna af Emigrationsutredningen.

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket, Övre plan, / Hyllplacering: OFF TR BETÄNKANDEN Emigrationsutredningen 1 1 Visa exemplarstatus
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: HUM 11.951 1 1 Beställ Visa exemplarstatus
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: Geomag 366/Bil. 14 1 1 Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.