EmigrationsutredningenBil. 11Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna : öfversikt af deras uppkomst, tillväxt och aftagande med särskild hänsyn till torparklassens undergräfvande /af Nils Wohlin.

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket, Övre plan, / Hyllplacering: OFF TR BETÄNKANDEN Emigrationsutredningen 1 1 Visa exemplarstatus
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: Geogr. Sv. Acta Stockholm Emigrationsutredningen. Bil. 11 1 1 Beställ Visa exemplarstatus
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: Geomag 366/Bil.11 1 1 Visa exemplarstatus
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: HUM 2.623 1 1 Beställ Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.