Quantitative Methoden der Psychologie :eine Einführung.Bd 1,Deskriptive, Inferenz- und Korrelationsstatistik

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket, Magasin (Psyk.-ped. bibl. samlingar) / Hyllplacering: MU 74:415 /1 1 1 Beställ Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg är tillgängligt följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.