Tal öfwer ingångne freden wid Werele 1790. emellan Swerige och Rysland hållet wid kongl. akademien i Lund uti en skalde-sång utaf afledne ... E.P. Älf. Lund 1793. Trykt hos prof. Joh. Lundblad och på dess bekostnad.

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: RAR Slav. Br. Älf 1 1 Beställ Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.