Tal om bok-handelen i Sverige, hållit för kongl. vetenskaps academien vid præsidii afläggande, den 8 maji, 1756. Af Carl Fridric Mennander ... På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, trykt hos Lars Salvius. 1756.

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: HELMS RAR Mennander 1 1 Beställ Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.