Om Skytteanska scholan i Lycksele lappmark. Academisk afhandling, med philosophiska facultetens samtycke, och under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Abraham Roland Hasselhuhn, af Norrlands landskap, vice collega vid Sundsvalls elementar-schola. På Gustavianska lärosalen den 6 junii 1851. p. v. t. f. m.

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket, Magasin (Psyk.-ped. bibl. samlingar) / Hyllplacering: G:8.701 1 1 Beställ Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.