Practical alternatives to present urban life /environmental pollution symposium held at SRI on May 12 and 13, 1976
PlaceringInneAntalExemplarstatus
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: per U 1155/7:2 1 1 Beställ Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 13 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 13 en vardag eller under en helg är tillgängligt följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice@sub.su.se.