Yhteiskuntatieteellinen tutkimus Suomessa 1960-1973.1,Luettelo maamme korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa julkaistuista sosiaalitieteiden, politiikan, kansantaloustieteen, oikeustieteen, sosiaaliturvan, julkisen hallinnon ja kasvatustieteen tutkimuksista = Bibliography of research reports on sociology, social policy, politics, economics, business law, social security, public administration and education at the Finnish universitites and research institutes

PlaceringInneAntalExemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: SOCVET REF Aao Vaisto 1 1 Beställ Visa exemplarstatus

Du kan köa på litteratur som är utlånad och beställa fram det som står i magasin. Material som finns tillgängligt i de öppna hyllorna på biblioteket går inte att reservera.

Material som beställs fram från våra magasin före kl. 8 en vardag blir tillgängligt samma dag. Material beställt efter kl. 8 en vardag eller under en helg blir tillgängligt någon gång under dagen följande vardag.

Du får ett mail när boken finns tillgänglig att hämta.

Om det uppstår problem vid beställningen, kontakta oss via e-posten kundservice.sub@su.se.