Stockholm University Library

Jorden runt under svensk örlogsflagg : ögonblicksbilder från fregatten Vanadis' verldsomsegling 1883-1885 / samlade af S. Natt och Dag och i brefform återgifna af Richard Melander ; illustra tionerna, delvis efter fotografier, utförda af Ottilia Adelborg

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: Geogr. Sv. Natt 1 av 1 Beställ
Forskarleverans*
Show/Hide item status
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: Fries 2.049 1 av 1 Beställ
Forskarleverans*
Show/Hide item status
* Forskarleverans is only available for researchers and employees at Stockholm University.
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: Geogr. Sv. Natt
Finns inne
1 av 1

* Forskarleverans is only available for researchers and employees at Stockholm University.

Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 28 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
Placering
Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: Fries 2.049
Finns inne
1 av 1

* Forskarleverans is only available for researchers and employees at Stockholm University.

Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alumn: 28 dagar
  • Forskare vid SU: 28 dagar
  • Övriga : 28 dagar
  • Student vid SU: 28 dagar
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig