Stockholm University Library

Ayenia, en sällsam blomma, beskrifven och ingifven af Carl Linnæus.[Rubr.].

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné br. Ayenia 1 av 1 Beställ *
Show/Hide item status
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné br. Ayenia
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig