Stockholm University Library

Oeconomia naturæ eller Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de tre naturens riken, till deras fortplantning, vidmagthållande och undergång; med medicinska facultetens bifall, under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi præsidio, utgifven uti ett academiskt snille-prof på latin vid kongl. academien i Upsala år 1749. d. 4. martii. Och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg, Medelpad.

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné Oeconomia 4 av 4 Beställ *
Show/Hide item status
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné Oeconomia
Finns inne
4 av 4


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
  • Ex. 2: Tillgänglig
  • Ex. 3: Tillgänglig
  • Ex. 4: Tillgänglig