Stockholm University Library

Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1743. Til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 15 3/8 grad. öster om parisiska observatorium; tillika med med. professor. herr d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter; efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter ... Stockholm, tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkia.

Location Item information
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné br. Anmärkningar Available 1 of 1 Order *
Loan policy
  • Alla: Ej hemlån
  • Item status
  • Item 1: Available
Location
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: RAR Linné br. Anmärkningar
Available
1 av 1


Item information
Loan policy
  • Alla: Ej hemlån
  • Item status
  • Ex. 1: Tillgänglig