Stockholm University Library

Hyra, arrende, bostadsrätt / Erik P. Björkdahl

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket, Entréplan, Kurslitteratur / Hyllplacering: Björkdahl

Endast utlånat och magasinerat material går att beställa

4 av 4 Karta - hitta till boken
Show/Hide item status
Placering
Frescatibiblioteket, Entréplan, Kurslitteratur / Hyllplacering: Björkdahl
Finns inne
4 av 4


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Forskare vid SU: 7 dagar
  • Student vid SU: 7 dagar
  • Övriga: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig
  • Ex. 2: Tillgänglig
  • Ex. 3: Tillgänglig
  • Ex. 4: Tillgänglig