Stockholm University Library

Sveriges nationalatlas. gruvor och metallframställning / temaredaktörer: Jan af Geijerstam, Marie Nisser ; temavärd: Jernkontoret ; [huvudredaktion: Leif Wastenson, ...]

Placering Exemplarinfo
Frescatibiblioteket, Entréplan, / Hyllplacering: REF KARTOR Finns inne 0 av 1 Köa Lånevillkor
 • Alumn: 28 dagar
 • Forskare vid SU: 28 dagar
 • Övriga : 28 dagar
 • Student vid SU: 28 dagar
 • Exemplarstatus
 • Ex. 1: Utlånad t.o.m. 2023-09-29 23:59:00
Placering
Frescatibiblioteket, Entréplan, / Hyllplacering: REF KARTOR
Finns inne
0 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
 • Alumn: 28 dagar
 • Forskare vid SU: 28 dagar
 • Övriga : 28 dagar
 • Student vid SU: 28 dagar
 • Exemplarstatus
 • Ex. 1: Utlånad t.o.m. 2023-09-29 23:59:00