Stockholms universitetsbibliotek

Studier över Carl von Linnés verksamhet som läkare : Ett bidrag till Syfilidologiens historia. Föredrag vis Svenska Linné-Sällskapets sammankomst d. 8 december 1922 / av Johan Almkvist.

Placering Finns inne Exemplarinfo
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: Linneana br. Almkvist 1 av 1 Beställ *
Visa exemplarstatus
Placering
Frescatibiblioteket Magasin mat/nat / Hyllplacering: Linneana br. Almkvist
Finns inne
1 av 1


Exemplarinfo
Lånevillkor
  • Alla: Ej hemlån
  • Exemplarstatus
  • Ex. 1: Tillgänglig